Flugfiske
Nu är det dags, att hälsa alla flugfiske entusiaster välkomna till Bockalts 6 dammar med isatt regnbåge.

Dagskort (Max 8 st )
Pris - 300:- per person plus 100:- kg fångad fisk ( orensad vikt )

Bokning sker enbart via telefon!
Jörgen 070 8108937
Hjärtligt välkomna!

REGLER
Alla former av nappindikatorer och flöten är Förbjudet!
Endast Hullingslös krok, alternativt intryckt hulling får användas vid fiske!
Vi tillåter Catch & Release, men tänk på att hantera fisken varsamt och med respekt. Låt aldrig drillningen ta onödig tid! Fisken får under inga omständigheter lyftas över vattenytan! Peang eller tång är ypperliga hjälpmedel för att lyckas med återutsättningen. Fisk som inte återhämtar sig eller blöder från gälar, MÅSTE avlivas och behandlas enligt reglerna för fisk som skall behållas
Fisk som skall behållas, ska omedelbart avlivas med hjälp av en priest, sten eller annat lämpligt föremål. Fisken får under inga omständigheter tillfogas onödigt lidande. Behandla fisken med respekt och värdighet efter avlivandet.
Visa hänsyn till andra fiskare – ockupera inte en fiskeplats för länge, utan förflytta dig med lämpliga tidsintervall.
Självklart ska du som vår gäst också se till att hålla rent och snyggt efter dig. Släng inte skräp, fimpar eller snuspåsar i naturen.

Tack för visad hänsyn!